Private Label – EMV utifrån dina önskemål

Sex månader från start till lansering av en innovativ, högkvalitativ, miljömärkt städproduktlinje.

Vår kompetens tillåter oss att gå från koncept till marknadsfärdiga lösningar för kunder som behöver innovativa produkter. Vi har ett eget designteam som kan erbjuda lösningar för både produkt och förpackning. Våra patenterade produkter är unika och sticker ut i mängden.

Tillverkningen sker både i Sverige och i Asien där vi har egna formverktyg samt faciliteter för montering och paketering, allt för att säkerställa att dina krav på kvalitet möts.

Smart står idag bakom ett flertal kända varumärken både i Skandinavien och i Europa.

Med över 20 år av erfarenhet i branschen kan vi erbjuda ett starkt partnerskap. Därför kan du lita på att dina egna märkesvaror ska kunna möta kraven från morgondagens konsumenter.

Smart PL6 concept

PRESENTATION Vi presenterar ett unikt sortimentsförslag baserat på kundens önskemål.

SELECTION Val av produktutformning, fiber, färgsättning och förpackningstyp.

ECO LABTESTING De utvalda produkternas färg och fiber testas nu genom Svanens 16 kriterier för att få Svanen-licens.

PRODUCTION Start av produktion samt standard för QC-test. Prover till kund för godkännande.

DELIVERY Produkter klara för leverans från vår produktion/logistikcenter i Sverige eller i Asien.

LAUNCHING En unik produktlinje är klar för lansering.

Välkända varumärken

Smart Microfiber är stolt leverantör av Private lable-produkter till många välkända varumärken.

Ny anläggning

För att möta den stora efterfrågan på vårt Smart Private Label concept har vi byggt ett nytt, modernt logistikcenter på 4000 kvm.

Vår nya anläggning ligger i Albyberg, det nya ”green city” i Jordbro, 15 minuter från Stockholm city. Många av våra kunder har en önskan om snabba och mer frekventa leveranser och vi känner att med vår nya anläggning och dess placering kan vi tillmötesgå våra kunders önskan på ett effektivt sätt. Vi kommer att lagerhålla mer Private Label-produkter och skicka på veckobasis.