En bra miljö är summan av rent vatten och lite sunt förnuft

I vår strävan efter att värna om miljön är vi glada över att flertalet av våra produkter numera är Svanenmärkta.

Varje år används cirka 50 000 ton rengöringsmedel för hemmabruk i Sverige. En stor del av dessa medel belastar reningsverken och vår gemensamma miljö helt i onödan. Dels på grund av en överdriven användning men även på grund av att onödigt starka medel används. Vissa medel innehåller dessutom ämnen som stör den biologiska reningsprocessen i reningsverken. Ämnen som är svåra att bryta ner passerar via reningsverken och ut i naturen där de kan störa ekosystemet.

De produkter som ingår i Smarts kategori Cleaning rengör snabbt och effektivt utan kemikalier. Dessutom har produkterna en väldokumenterad och, via tester, bevisad effekt av att absorbera de allra minsta smutspartiklarna. Därför är dessa produkter väl lämpade att användas av astmatiker och allergiker.

Olika tester har utförts för att kunna utvärdera hur effektiv städning med microfiber är. Analyserna visar att städning med microfiber ger ett mycket effektivt slutresultat. Mängderna av kvarvarande bakterier är efter avslutad städning lägre än vid traditionell städning samtidigt som städningen är fri från kemikalier.

En förklaring till att städning med microfiber är mer effektivt är att smuts är minusladdat och microfibern plusladdad vilket leder till att smutsen fäster effektivt på microfibern.

Miljömärkta städprodukter

Smart erbjuder Nordens bredaste utbud av Svanenmärkta städprodukter i microfi ber. Det ser vi som ett bevis på att vi är på rätt väg i vår ambition att skapa de mest effektiva städredskapen, utan att göra avkall på de relevanta miljöaspekterna.

Svanen är Nordens officiella miljömärkning. Svanenmärkta städprodukter av microfiber ska kunna uppvisa en effektiv rengöringseffekt samt vara skonsamma mot underlaget och bibehålla sin kvalitet i tvätt efter tvätt. Det ställs även miljö- och hälsokrav vid produktionen.

Smart Microfiber är stolt samarbetspartner av Svanens kampanj ”Rädda världen lite grann varje dag”. Budskapet i kampanjen är att alla tillsammans: Svanen, vi som är licensinnehavare och konsumenterna kan bidra till en bättre miljö genom att göra bra val.