Integritetspolicy

Integritetspolicy / Österhaninge – Sverige 20180525

 

Smart Products Scandiva AB /Smart Microfiber

Albybergsringen 5

137 69 Österhaninge Sverige / Sweden

GDPR (General Data Protection Regulation)

Behandling av personuppgifter – kunder samt leverantörer

Syfte

Vi på Smart Products Scandinavia AB / Smart Microfiber, behandlar våra kunders och leverantörers personuppgifter mycket ansvarsfullt. Vi hanterar alla personuppgifter med integritet och lämnar aldrig ut dem till tredjepart, såvida det inte finns legitimt skäl.
Ett sådant skäl kan vara att det krävs för att uppfylla kundens beställning el leverans.

 • När du lämnar ifrån dig dina personuppgifter till oss ska du kunna känna dig trygg.
 • Syftet med policyn är att kunna säkerställa att vi behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

Personuppgiftsansvarig

Smart Products Scandiva AB 556226-1437, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi har ett säkert affärssystem där all data lagras, hanteras, uppdateras och sparas på ett tryggt och kontrollerat sätt. För att komma i kontakt med oss kring GDPR kontakta: daniel@smartmicrofiber.se

Vilka personuppgifter hanterar vi?

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster, ta emot eller lägga beställningar, leverera produkter och tjänster samt hantera fakturering så behandlar vi uppgifter som:

 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Namn på kontaktpersoner
 • Befattning
 • Telefonnummer
 • Adressuppgifter (besöks-, faktura- och leveransadresser)
 • E-postadresser

Om du är kund till oss och bedriver enskild firma el som privatperson, så behandlar vi även personnummer och adressuppgifter till dig. Uppgifterna lagras så länge som vi är skyldiga att göra det, enligt bokföringslagen. Vi sparar inga uppgifter längre tid än vad vi behöver.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

 • I samband med kundregistrering och leverantörsregistrering
 • Offertutförande
 • Orderläggning
 • Beställning

I vilket syfte behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifterna för specifika och legitima affärsändamål. Tidigare nämnda situationer är t ex, underlag för offert beställningar, leveransadress, faktureringsunderlag osv.

Det är även vid syfte att:

 • Där uppgifterna ger oss möjlighet att förbättra, utveckla, personifiera produkter och tjänster som är till godo för våra samarbetspartners.
 • Tillhandahålla kommunikation som vi anser vara till gagn för dig som kund eller leverantör.
 • Kunna utvärdera effekten av erbjudanden.

Din rätt till radering och rättelse

Vi ser alltid till att visa hänsyn och att vi utgår från dina rättigheter som kund eller
leverantör. Du har rätt att invända mot denna behandling.

 • Om du önskar att få dina uppgifter raderade eller ändrade ur vårt kund- och/eller leverantörsregister, skickar du ett
  meddelande till: daniel@smartmicrofiber.se
 • Personuppgifter som vi behöver för att kunna fullfölja avtal mot dig som kund eller leverantör eller för att kunna följa lagkrav, kan du dock inte få raderade.
 • Vi strävar alltid efter att ha korrekta uppgifter och därför rättar, kompletterar, raderar eller avidentifierar vi personuppgifter när det behövs.

En bra kommunikation är grunden till ett gott samarbete och därmed en trygg affärsrelation.

Tillsynsmyndighet

För att kontakta tillsynsmyndigheten, Datainspektionen så kan du använda följande kontaktuppgifter:

Telefon: 08-657 61 00

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm